امروزه شرکت های موفق تجاری جایگاه مشاور تبلیغاتی را شناخته اند و برای تبلیغات کسب و کار خود از مشاوره های گوناگون تبلیغاتی بهره میگیرند،نتایج معتبر آماری نشان می دهد در کشورهای صنعتی به ازاء هر شرکت سه مشاور تبلیغاتی وجود دارد این در حالیست که در کشور ما به ازاء هر سیصد شرکت یک مشاور تبلیغاتی وجود دارد. این کمبود مشاور تبلیغاتی باعث کم رونق شدن بازار فروش میشود ، شاید شما با افرادی برخورد کرده باشید که بدون مشورت با یک مشاور تبلیغاتی ، فروش خوبی داشته باشند ولی در صورت نوسانات شدید در بازار این افراد هم برای حفظ فروش خود نیاز به مشورت با یک مشاور تبلیغاتی مجرب پیدا می کنند پس بهتر است با الگو برداری از کشور هایی با اقتصاد قوی و موفق از مشاور تبلیغاتی در جهت ارتقا فروش و حفظ بازار کمک بگیریم.

یکی از مزایای استفاده از مشاور تبلیغاتی آشنایی با شیوه های جدید تبلیغات است و هرکدام از این روش ها در نوع خود موفقیت های قابل توجهی را بدست آورده اند.
استفاده از روش های گوناگون برای تبلیغات موجب بالا رفتن بازخورد تبلیغاتی میشود و استفاده کردن از روش های قدیمی و جدید در کنار یکدیگر موجب بازدهی بیشتر نسبت به هزینه تبلیغات میگردد.
یکی از مهمترین خصوصیات یک مشاور تبلیغاتی داشتن قدرت و تیم اجرایی قوی می باشد ، در واقع صرفا یک مشاور تبلیغاتی که از لحاظ تئوری قوی است نمی تواند برای شما یک مشاور تبلیغاتی کامل باشد ، بلکه یک مشاور تبلیغاتی خوب باید در زمینه ی اجرا نسبت به همه جزئیات آگاهی کافی را داشته باشد و بتواند ایده های خود را عملی کند ، همه مشاوران تبلیغاتی در شرکت تبلیغات تیراژه از این توانایی برخوردار میباشند
با انتخاب یک مشاور تبلیغاتی ثابت می توانید دائما نسبت به تغییر تقاضای بازار شیوه تبلیغاتی خود را عوض کنید ، در ایران یک مشاور تبلیغاتی با تجربه برای مشاوره با شما هزینه ی قابل توجهی را دریافت میکند اما شرکت تبلیغات تیراژه با وجود برخورداری از مشاوران تبلیغاتی مجرب از شما هزینه ای برای مشاوره دریافت نمیکند و در تبلیغات تیراژه شما برای مشاوره با یک مشاور تبلیغاتی مجرب هزینه ایی پرداخت نمیکینید.